Karta telegrosikKarta telegrosik "do budki" (zwana potocznie telegroszem) to najtańszy sposób
na telefonowanie z automatów publicznych tzw. budek.

Aby uzyskać połączenie z budki telefonicznej, nie musisz używać standardowej karty telefonicznej.
Wystarczy karta telegrosik.


Na telefony stacjonarne - tylko 0,05 zł/min


Na telefony komórkowe - tylko 0,19 zł/min

Kartę telegrosik "do budki" można kupić oraz doładować na naszej stronie internetowej.

Oznaczenie „telegrosik” jest zarejestrowane przez Galeną Sp. o.o. jako słowny znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP pod nr R 155733 a także, jako słowny wspólnotowy znak towarowy pod nr CTM 3917812.

Przestrzegamy przez zakupem produktów podszywających się pod markę – karta telegrosik.

© Galena Sp. z o.o.